VIRTUÁLIS HULLADÉKLERAKÓ PROGRAM (VHP)

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) támogatásának köszönhetően 2020. őszén már a széles közvélemény számára is elérhető lesz a VEP komplementereként piacra lépő új, komplex hulladék-megelőzési és hasznosítási keretprogram: a VHP, amely rövid időn belül hazánk legnagyobb hulladékprevenciós szövetségét kívánja létrehozni.

VIRTUÁLIS HULLADÉKLERAKÓ PROGRAM (VHP)

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) támogatásának köszönhetően 2020. őszén már a széles közvélemény számára is elérhető lesz a VEP komplementereként piacra lépő új, komplex hulladék-megelőzési és hasznosítási keretprogram: a VHP, amely rövid időn belül hazánk legnagyobb hulladékprevenciós szövetségét kívánja létrehozni.

VIRTUÁLIS HULLADÉKLERAKÓ PROGRAM (VHP)

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) támogatásának köszönhetően 2020. őszén már a széles közvélemény számára is elérhető lesz a VEP komplementereként piacra lépő új, komplex hulladék-megelőzési és hasznosítási keretprogram: a VHP, amely rövid időn belül hazánk legnagyobb hulladékprevenciós szövetségét kívánja létrehozni.

VIRTUÁLIS HULLADÉKLERAKÓ PROGRAM (VHP)

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) támogatásának köszönhetően 2020. őszén már a széles közvélemény számára is elérhető lesz a VEP komplementereként piacra lépő új, komplex hulladék-megelőzési és hasznosítási keretprogram: a VHP, amely rövid időn belül hazánk legnagyobb hulladékprevenciós szövetségét kívánja létrehozni.

Tulajdonosi vízió - VHP

A Virtuális Hulladéklerakó Program (VHP) a Dr. Molnár Ferenc szellemi tulajdonjogát képező „Prevenciós célú Virtuális Építő Program” (PVÉP) koncepció alapjain nyugszik, a PVÉP-ben lefektetett koncepció következő iterációja.

Szeretnénk, ha programjaink segítségével olyan tudás és képesség alakulna ki a magyar lakosság minél szélesebb körében, a hazai vállalkozások és intézmények vezetőiben és munkavállalóban, amely elsősorban az anyaghasználatok ésszerűsítése és redukciója, az anyagáramok átgondolása, rövidítése, átszervezése és körkörössé tétele révén teljes életciklus alapon minimalizálná a hulladékok keletkezését és maximalizálná az esetleges hulladékok (újra)hasznosítását.

A VHP definíciója

A Virtuális Hulladéklerakó Program (VHP) egy prevenciós társadalmi innovációs program a környezetileg káros hulladékok, ill. hulladék-kezelőrendszerek (pl.: hulladék lerakók) létrehozásának elkerülésére, ill. kiváltásának támogatására – a negatív jövő elkerüléséhez való hozzájárulások közösségbe foglalt virtuálisan vizualizált építésével. A Virtuális Hulladéklerakó Program (VHP) része a Dr. Molnár Ferenc irányítása alatt álló Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. kezelésében álló Prevenciós Célú Virtuális Építő programok rendszerének, együttműködő partnerei között megtaláljuk a hazai ipar, akadémia és szakpolitika meghatározó szereplőit.


A program bevezetésének módszertani keretrendszere az ITM és az NHSZ támogatásával 2020-ban készülhet el.

A VHP működése

Anyaghatékonysági és -takarékossági, hulladék-megelőzési akciók eredményeinek és hulladék-újrahasználati, ill. hasznosítási folyamatok általi kiváltásokkal egy létre sem hozott, vagy más folyamatokban inputként használható, vagy hasznosítható, így szükségtelenné váló hulladék-kezelő művet (magyarországi alapprogramban: hulladéklerakó) épít már csak vizuálisan a résztvevő közösséggel együtt – azok hozzájárulásaiból. Az így létrejövő már csak virtuális hulladéklerakó a növekedésével prezentálja az együttes eredményeket a „sok kicsi sokra megy” elv alapján. Díjazza a hozzájárulásokat, valamint az összegyűjtött tudást piaci, szakpolitikai, támogatáspolitikai és közpolitikai célokra használja. Közösséget szervez és információt, ill. tudást oszt meg.

Virtuális Hulladéklerakó Program - Programismertető videó

Az alábbi ábra szemlélteti a program illeszkedését a PVÉP alapkoncepcióhoz és a jogvédett módszertan szerinti program funkcionális felépítését.

A VHP program háttere

A PVÉP első, már 10 éve működő tematikus implementációja, a Virtuális Erőmű Program lényegét az Európai Bizottság egyik szakértője úgy fogalmazta meg 2015-ben, miszerint az egy olyan “unikális társadalmi innováció”, amelynek lényege, hogy nem csupán szemléletformálási céllal gyűjt és rendszerez tudásokat és adatokat, szervez projekteket és köt össze piacokat, de mindezt a tudományosság igénye melletti módszertannal teszi oly módon, hogy a fenntartható fejlődés iránti elkötelezett társadalmi hálózatot és koalíciót épít és terjeszt ki, ráadásul atipikusan olyan keretrendszerben, ahol a belépő szereplők gazdasági értelemben is “win-win” szituációba kerülnek, azaz végső soron nincs ellenérdekelt fél az “új koalícióba” való belépésben.
A PVÉP valójában egy: „Negatív jövőkép és -céltárgy megelőző program”, amely a megelőzéssel szükségtelenné váló és így nem megvalósuló negatív jövőt építi fel virtuális vizualizációval, a résztvevő közösséggel együtt azok hozzájárulásaiból és annak méretével prezentálja a „sok kicsi sokra megy” és a „baj megelőzése mindig a legjobb és legolcsóbb” elveket követve és díjazva a hozzájárulásokat, valamint az összegyűjtött tudást piaci, szakpolitikai, támogatáspolitikai és közpolitikai (oktatás, fejlesztési) célokra is felhasználva.
Univerzálisan alkalmazható minden prevenciós relációjú területen – legyen az a klímaügy, az egészségügy, a vízügy, vagy éppen pl.: a hulladék-gazdálkodás kérdése.
A lényege, hogy prezentálhatóvá teszi a negatív jövőt és az annak elkerülésére tett akár legkisebb hozzájárulásokat is – gazdaságilag racionális, emberileg és hozzáállásban “trendi” eredményeket gyűjtve, megosztva, benchmarkolva, peer group-olva és saját hozzájárulással is létrehozva.
Mivel a VHP és VEP azonos módszertani bázison nyugszik, emiatt a két program együtt a legtöbb energia - és anyag-áram prevenciója esetében alkalmazható módszertani párost alkothat a jövőben.

A PVÉP-ben lefektetett szabályok mentén a Virtuális Hulladéklerakó Programnak is célja:

• Egy független szakértőkkel validált, stabil módszertanon alapuló

• Társadalmi innovációs értékkel bíró

• Megfelelően robusztus, de a kis megtakarításokat is jól vizualizáló

• Rövid idő alatt is látványos eredményeket prezentálni képes

a Virtuális Erőmű Programhoz hasonlóan sikeres hazai Prevenciós Célú Virtuális Építő program létrehozása.


Módszertani szempontból az új program alapja a hulladékkeletkezés megelőzése, és hulladék, mint input felhasználás révén keletkező – lerakást nem igénylő – hulladék-megtakarítások gyűjtése.

Megközelítés

A program célja a valós hulladékáramok virtuális hullámokká való transzformációjával egy virtuális hulladéklerakó építése. A Program módszertani megközelítésének alapja a nemzetközi téren is széles körben elfogadott „5R” hulladék-hasznosítási hierarchia (ld. ábra). Az 5R hierarchiában a szintek jelentése a következő:

1) Az első szint a hulladék „visszautasítása”, vagyis a megelőzés. Lényege, hogy a leginkább környezetbarát hulladék az, amelyik nem is jön létre. Jó példák e szintre a csomagolásmentes termékek.


2) A második szint a hulladék „csökkentése”, vagyis olyan technológia alkalmazása, mellyel a keletkező termékekhez kapcsolódó hulladék csökkent. Jó példa erre az alacsonyabb selejt¬aránnyal működtett technológiai megoldások, vagy az innovatív csomagolások.


3) A harmadik szint az „újrahasználat”, vagyis az adott termék javítása, újbóli használatra alkalmassá tétele, melynek célja a termék cseréjének elkerülése, így nem képződik hulladék a használt termékből. Jó példa erre a megelőző karbantartás.


4) A negyedik szint az „újrahasznosítás”, vagyis a termék összetevőinek újrafelhasználása más termékek készítéséhez. Jó példa erre a papír, alumínium, üveg termékek újrahasznosítása.


5) Az ötödik szint a hulladék energetikai, talajjavítási vagy „egyéb célú hasznosítása”, vagyis a hulladék kontrollált és szakszerű elégetése vagy komposztálása. Jó példa erre az égetőműben való hasznosítás hőtermelési céllal, illetve a komposztálás talajjavítási és depóniagáz termelési céllal.

Partnereink

Kapcsolat

A Virtuális Hulladéklerakó Programmal kapcsolatos kérdéseivel keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeken.